आपण


एका साच्यामधले आपण
त्याच्या नाट्यामधले आपण

निवडुंगाची थट्टा करतो
गुलाब काट्यामधले आपण

पबजीमध्ये हरवुन गेलो
आट्यापाट्यामधले आपण

सावज कोणी शिकारी कुणी
केवळ भात्यामधले आपण

जोवर भेटत नाही नारद
तोवर वाल्यामधले आपण

गतकाळाचे मिरवत ओझे
जुनाट वाड्यामधले आपण

सुपातल्यांनो आज  हसूया
परवा जात्यामधले आपण

कठीण पेपर आहे दुनिया
एका वाक्यामधले आपण

— अभिजीत दाते

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s