पंचा आणि जन्मठेप..!


दोन ऑक्टोबरला भाषणं बघ..
अठठावीस मेला चर्चा बघ..
तीस जानेवारीला श्रद्धांजल्या बघ..
सव्वीस फेब्रुवारीला आदरांजल्या बघ..

साबरमतीला पिकनिक काढ.
अंदमानला सहल काढ.

रेडिओवर ‘वैष्णव जन तो’ ऐक
मोबाईलवर ‘जयोस्तुते’ ऐक

सत्याचे प्रयोग वाच.
सहा सोनेरी पानं पण वाच.

दांडीयात्रा आठव, मार्सेलिसची उडी आठव.

हवं तर यांच्या सत्याग्रहाची थट्टा कर.
त्यांच्या शुद्ध भाषेच्या आग्रहाची टिंगल कर.

आणि काहीच जमत नसेल तर यांना टकलावरून चिडवत, त्यांना माफीवीर म्हणून हिणवत
आयत्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घे..!

पण कुणाच्याच वाटेवरून जायचा विचार करू नको,

कारण तुला पंचा मानवणार नाही आणि जन्मठेपही झेपणार नाही

— अभिजीत दाते

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s