आज सोशल डिस्टन्सिंग पाळतो हरी


सुरेश भट, हृदयनाथ मंगेशकर आणि लतादीदी यांची माफी मागून एक लॉकडाऊन स्पेशल विडंबन

आज सोशल डिस्टन्सिंग पाळतो हरी
राधिके, जरा अजून थांब तू घरी ॥धृ.॥

तो तिथे हवालदार वाट रोखतो
पास दाविल्याविना पुढे न सोडतो
आर्जवे करुनही मुळी न ऐकतो
सांगते अजूनही तुला परोपरी ॥१॥

सांग श्याम मंडईत काय जाहले
मास्क घातल्याविना कुणा न सोडले
ज्यास त्यास लाठीमार मार लागले
एकटीच वाचशील काय तू तरी ॥२॥

तो घरीच महाभारतात रंगला
वेबमालिकांसवे खुशाल दंगला
तो पहा पुनश्च लॉकडाऊन वाढला
काम कर घरुन पण म्हणेल नोकरी ॥३॥

मूळ गीत – आज गोकुळात रंग खेळतो हरी

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s