मनात जळते आहे एक शहर..


घराकडे पोचवतो आहे का
बघ रस्ता आठवतो आहे का

दु:खी आहे बहुधा हा जोकर
थोडा जास्त हसवतो आहे का

तास मिनिट सेकंदाचा चाबुक
काळ मला राबवतो आहे का

भेटीवेळी आला हा पाउस
भेट बघू लांबवतो आहे का

भूक तिला गाते अंगाई अन्
नाईलाज निजवतो आहे का

वाट पाहते एक रात्र हल्ली
एक दिवा मालवतो आहे का

मनात जळते आहे एक शहर
मीच फिडल वाजवतो आहे का

— अभिजीत दाते

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s